Rejestracja - GreenBroker

GREEN BROKER

REJESTRACJA WSPÓŁPRACY

NA PLATFORMIE BROOKERID.ORG

Rejestracja na Platformie jest całkowicie darmowa i daje możliwość prezentacji oraz sprzedaży produktów i usług energetycznych. Długofalowa współpraca oraz wzajemne partnerstwo jest podstawą naszych wspólnych zysków przez wiele lat.

Celem platformy jest ułatwienie procesu komunikacji między Klientem a Agentem/Brokerem w zakresie rozwiązań produktowych. Platforma pozwala sprawnie i precyzyjnie przejść proces realizacji projektów oraz zapewnia kompleksową opiekę i nadzór na każdym etapie współpracy.

PROCEDURA REJESTRACJI ORAZ ZGŁASZANIA KLIENTÓW PRZEZ AGENTA/BROKERA:

 1. AGENT/BROKER w celu rejestracji swojego uczestnictwa powinien wejść na stronę www.brokerid.org i z menu górnego wybrać podstronę REJESTRACJA
 2. Po przejściu na formularz REJESTRACJA, AGENT/BROKER zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola (imię, nazwisko, e-mail, telefon, itp.) i zatwierdzić rejestrację.
 3. AGENT/BROKER zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem rejestracji i zaakceptować jego warunki.
 4. AGENT/BROKER po wysłaniu formularza na wskazany przez siebie adres mailowy otrzyma informację o prawidłowej rejestracji oraz zostanie mu przekazana propozycja Umowy Współpracy do podpisu.
 5. Podstawą do podjęcia współpracy jest podpisanie niniejszej Umowy Współpracy, określającej obowiązki, kompetencje, wysokość prowizji oraz odpowiedzialność stron w zakresie realizowanych przez AGENTA/BROKERA usług energetycznych.
 6. AGENT/BROKER może nam zgłaszać klientów w jeden z następujących sposób:
  a. drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.brokerid.org zakładka WSPÓŁPRACA,
  b. drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej na adres: bok[..]energyid.org,
  c. drogą osobistą bezpośrednią przez złożenie Listu Intencyjnego i Ankiety oraz innych informacji o Kliencie w wersji papierowej dostarczonych do siedziby firmy.
 7. AGENT/BROKER zgłasza wyłącznie takich Klientów, którzy wyrazili zgodę na współpracę z nami przez podpisanie LISTU INTENCYJNEGO oraz po wypełnieniu ANKIETY.
 8. Niewłaściwie przygotowane i złożone zgłoszenia mogą zostać odrzucone przez system.
 9. Po spełnieniu warunków prawnych z Umowy AGENTOWI/BROKEROWI jest wypłacane wynagrodzenie.
 Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Formularz - REJESTRACJA

REJESTRACJA PAŃSTWA UCZESTNICTWA

JAKO AGENTA / BROKERA USŁUG ENERGETYCZNYCH