Rejestracja - GreenBroker

GREEN BROKER

REJESTRACJA WSPÓŁPRACY

Rejestracja na Platformie jest całkowicie darmowa i daje możliwość prezentacji oraz sprzedaży produktów i usług energetycznych. Długofalowa współpraca oraz wzajemne partnerstwo są podstawą naszych wspólnych zysków przez wiele lat.

Celem platformy jest ułatwienie procesu komunikacji między Klientem, a Partnerem/Brokerem w zakresie rozwiązań produktowych. Platforma pozwala sprawnie i precyzyjnie przejść proces realizacji projektów oraz zapewnia kompleksową opiekę i nadzór na każdym etapie współpracy.

PROCEDURA REJESTRACJI ORAZ ZGŁASZANIA KLIENTÓW PRZEZ PARTNERA/BROKERA:

 1. PARTNER/BROKER w celu rejestracji swojego uczestnictwa, powinien wejść na stronę www.brokerid.org i z górnego menu  wybrać podstronę REJESTRACJA
 2. Po przejściu na formularz REJESTRACJA, PARTNER/BROKER zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola (imię, nazwisko, e-mail, telefon, itp.) i zatwierdzić rejestrację.
 3. PARTNER/BROKER zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem rejestracji i zaakceptować jego warunki.
 4. PARTNER/BROKER po wysłaniu formularza na wskazany przez siebie adres mailowy otrzyma informację o prawidłowej rejestracji oraz zostanie mu przekazana propozycja Umowy Współpracy do podpisu.
 5. Podstawą do podjęcia współpracy jest podpisanie niniejszej Umowy Współpracy, określającej obowiązki, kompetencje, wysokość prowizji oraz odpowiedzialność stron w zakresie realizowanych przez PARTNERA/BROKERA usług energetycznych.
 6. PARTNER/BROKER może nam zgłaszać klientów w jeden z następujących sposób:
  a. drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy – link: www.brokerid.org/wspolpraca,
  b. drogą elektroniczną na adres mailowy: bok@energyid.org,
  c. osobiście poprzez złożenie Listu Intencyjnego i Ankiety oraz innych informacji o Kliencie w wersji papierowej dostarczonych do siedziby firmy przy ul. Rondo Daszyńskiego 2b w Warszawie.
 7. PARTNER/BROKER zgłasza wyłącznie Klientów, którzy wyrazili zgodę na współpracę poprzez podpisanie LISTU INTENCYJNEGO oraz wypełnieniu ANKIETY.
 8. Niewłaściwie przygotowane i złożone zgłoszenia mogą zostać odrzucone.
 9. Po spełnieniu warunków prawnych z Umowy PARTNEROWI/BROKEROWI jest wypłacane wynagrodzenie.
 Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Formularz - REJESTRACJA

REJESTRACJA PAŃSTWA UCZESTNICTWA

JAKO AGENTA / BROKERA USŁUG ENERGETYCZNYCH