• Home
  • REFERENCJE GRUPY

REFERENCJE GRUPY

Jako część globalnej Grupy Energetycznej, zajmujemy się świadczeniem usług na najwyższym poziomie w obszarze doradztwa biznesowego oraz finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych. Jesteśmy zrzeszeniem wysokiej klasy ekspertów z różnych dziedzin nauki i biznesu, co pozwala nam na realizację złożonych przedsięwzięć o wysokim potencjale biznesowym zarówno na skalę lokalną, jak i globalną.

Wkład w Rozwój Innowacji i Energetyki

Nasza działalność obejmuje szeroki wachlarz projektów, począwszy od inicjatyw związanych z odnawialnymi źródłami energii, poprzez innowacyjne rozwiązania technologiczne, aż po strategie zrównoważonego rozwoju. Do tej pory zrealizowaliśmy dziesiątki dużych projektów innowacyjnych i energetycznych, co świadczy o naszej głębokiej wiedzy i doświadczeniu w tych dziedzinach.

Efektywne Zarządzanie Ryzykiem

Jednym z kluczowych aspektów naszej pracy jest efektywne zarządzanie ryzykiem technologicznym oraz finansowym. Dzięki naszym zaawansowanym metodom i narzędziom, wszystkie realizowane przez nas inwestycje charakteryzują się wysokim potencjałem rozwojowym przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnego ryzyka.

Wykorzystanie Funduszy Unijnych

Szczególną dumą dla naszej Grupy jest zdolność do pozyskiwania dotacji unijnych na prowadzone projekty, co stanowi potwierdzenie innowacyjności i społecznej wartości naszych inicjatyw. W latach 2007 – 2021 zrealizowaliśmy ponad 150 projektów unijnych z różnych dziedzin, co przyczyniło się do rozwoju wielu sektorów oraz wprowadzenia przełomowych rozwiązań na rynek.

Współpraca z Wiodącymi Podmiotami

W ramach naszych projektów współpracujemy z kilkoma dużymi spółkami branżowymi, co pozwala nam na kompleksową realizację przedsięwzięć, począwszy od fazy koncepcyjnej, a skończywszy na wdrożeniu i finansowaniu inwestycji. Ta synergia kompetencji i doświadczeń jest gwarantem sukcesu naszych projektów.

Aktywność Edukacyjna i Promocja Wiedzy

Jesteśmy również aktywni na polu edukacyjnym, organizując ponad 25 konferencji i szkoleń, które mają na celu promowanie wiedzy o zrównoważonym rozwoju, energetyce alternatywnej oraz innowacjach technologicznych. Te wydarzenia przyciągają ekspertów z całego świata, umożliwiając wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk.

Dostępne Referencje

Na życzenie Państwa, jesteśmy gotowi przedstawić szczegółowe referencje zrealizowanych przez nas prac, wraz z listą podmiotów, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować. Nasze projekty i ich wyniki są najlepszym świadectwem naszego profesjonalizmu, zaangażowania oraz wkładu w promowanie zielonej transformacji energetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami i dołączenia do grona zadowolonych partnerów, którzy, tak jak my, wierzą w zrównoważony rozwój i innowacje jako klucz do lepszej przyszłości.