• Home
  • OFERTA DLA ODBIORCÓW ENERGII

DLA DUŻYCH ODBIORCÓW ENERGII

Wiemy, że przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu na nośniki energii w celu zapewnienia konkurencyjności swoich firm, potrzebują taniej oraz czystej energii, by móc długoterminowo realizować godziwą marżę ze sprzedaży swoich produktów i usług.

Niestety aktualne prognozy wskazują, że ceny energii i surowców energetycznych będą rosły (nawet kilkadziesiąt procent rok do roku) ze względu na:

  • wzrost popytu na nośniki energetyczne,
  • ograniczoną podaż kopalnych nośników energii,
  • rosnącą presję klimatyczną,
  • przestarzały system energetyczny.

Tym niekorzystnym trendom można przeciwdziałać, poprzez możliwie szybkie wdrożenie w danym przedsiębiorstwie procesu transformacji energetycznej.

Niestety realizacja procesu transformacji energetycznej jest dość skomplikowana i wymaga od przedsiębiorstwa zaangażowania bardzo specjalistycznej wiedzy w celu przygotowania założeń zadania inwestycyjnego, opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania stosownych zgód i pozwoleń, a także pozyskania finansowania dla danej inwestycji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energię, nasza firma jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider), świadczący kompleksowe usługi w zakresie: identyfikacji, inwentaryzacji, projektowania, zarządzania, realizacji i finansowania procesów inwestycyjnych, związanych z energetyką alternatywną oraz neutralnością klimatyczną, dysponujący wiedzą, kompetencjami, a także szeregiem rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych, umożliwiających przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, w sposób nieobciążający budżetu przedsiębiorstwa, opracowała specjalny program, polegający na przeprowadzeniu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w obszarze działania danego przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu na nośniki energii.

Udział w programie „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest zainteresowane wdrożeniem naszego autorskiego programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej”, w celu dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących współpracy prosimy o kontakt.

DLA MAŁYCH ODBIORCÓW ENERGII

Wiemy, że przedsiębiorstwa o małym lub średnim zapotrzebowaniu na nośniki energii, w celu zapewnienia konkurencyjności swoich firm, potrzebują taniej oraz czystej energii, by móc długoterminowo realizować godziwą marżę ze sprzedaży swoich produktów i usług.

Niestety aktualne prognozy wskazują, że ceny energii i surowców energetycznych będą rosły (nawet kilkadziesiąt procent rok do roku) ze względu na:

  • wzrost popytu na nośniki energetyczne,
  • ograniczoną podaż kopalnych nośników energii,
  • rosnącą presję klimatyczną,
  • przestarzały system energetyczny.

Tym niekorzystnym trendom można przeciwdziałać poprzez szybkie wdrożenie w przedsiębiorstwach procesu transformacji energetycznej.

Niestety realizacja procesu transformacji energetycznej jest dość skomplikowana i wymaga od przedsiębiorstwa zaangażowania bardzo specjalistycznej wiedzy, w celu przygotowania założeń zadania inwestycyjnego, opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania stosownych zgód i pozwoleń, a także pozyskania finansowania dla danej inwestycji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorstw o małym lub średnim zapotrzebowaniu na energię, nasza firma jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider), świadcząca kompleksowe usługi w zakresie: identyfikacji, inwentaryzacji, projektowania, zarządzania, realizacji i finansowania procesów inwestycyjnych, związanych z energetyką alternatywną oraz neutralnością klimatyczną, dysponująca wiedzą, kompetencjami, a także szeregiem rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych, umożliwiającym przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w sposób nieobciążający budżetu przedsiębiorstwa, opracowała specjalny program polegający na przeprowadzeniu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w obszarze działania danego przedsiębiorstwa o małym lub średnim zapotrzebowaniu na nośniki energii.

Udział w programie „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest zainteresowane wdrożeniem naszego autorskiego programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej”, w celu dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących współpracy prosimy o kontakt.