DOTACJE UNIJNE

Nasz zespół ekspertów oferuje indywidualne doradztwo na każdym etapie procesu pozyskiwania dotacji. Celem naszych usług jest zapewnienie Państwu nie tylko finansowego wsparcia na realizację projektów, ale także maksymalnego zwiększenia szans na sukces aplikacyjny. Rozumiemy, jak złożone i wymagające może być nawigowanie po labiryncie przepisów i wymogów dotacyjnych, dlatego jesteśmy tutaj, aby ułatwić ten proces i pomóc Państwu skutecznie przejść przez wszystkie jego etapy.

Dzięki naszej dogłębnej wiedzy na temat aktualnych programów finansowych i zasad ich działania, jesteśmy w stanie dostosować strategię aplikacyjną do indywidualnych potrzeb i specyfiki każdego projektu. Nasza współpraca nie kończy się na złożeniu wniosku – kontynuujemy wsparcie poprzez monitoring realizacji projektu oraz doradztwo w zakresie zarządzania finansami i sprawozdawczości, aby maksymalizować korzyści płynące z uzyskanego finansowania. Dbamy o to, aby nasze działania były zawsze skoncentrowane na osiągnięciu najlepszych możliwych wyników dla naszych klientów, zapewniając im spokój  i pewność, że wszystkie aspekty aplikacji są profesjonalnie obsługiwane.

Co możemy zaoferować:

 • Analiza możliwości: Rozpoczniemy od przeprowadzenia szczegółowej analizy Państwa potrzeb oraz projektów, aby zidentyfikować najbardziej odpowiednie źródła dotacji.
 • Przygotowanie dokumentacji: Nasze doświadczenie pozwala nam efektywnie opracowywać wnioski dotacyjne, które spełniają wszystkie formalne wymogi i wyróżniają się pośród innych aplikacji.
 • Wsparcie procesowe: Oferujemy pełne wsparcie na każdym kroku procesu – od planowania, poprzez składanie wniosków, aż po finalne rozliczenie projektu.
 • Szkolenia i warsztaty: Organizujemy również szkolenia i warsztaty, które pomogą Państwu zrozumieć zawiłości i wymogi procesów dotacyjnych.

Proces współpracy:

 1. Konsultacja wstępna: Podczas pierwszego spotkania omówimy Państwa cele i potrzeby, co pozwoli nam określić zakres potrzebnego wsparcia.
 2. Opracowanie strategii: Na podstawie wstępnych informacji, przygotujemy indywidualnie dopasowaną strategię pozyskiwania środków.
 3. Realizacja: Krok po kroku, zgodnie z ustaloną strategią, przejdziemy przez cały proces aplikacyjny, oferując naszą wiedzę i wsparcie.
 4. Monitoring i optymalizacja: Po złożeniu wniosku, monitorujemy postępy i w razie potrzeby, optymalizujemy działania, aby zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych. Aby umówić się na konsultację lub dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt. Nasze doświadczenie i dedykacja są gwarancją najwyższej jakości usług. Pomagamy przekształcić ambitne projekty w rzeczywistość dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy.

 

DOFINANSOWANIA DLA FIRM

Oferujemy profesjonalne wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, które są kluczowe dla rozwoju i modernizacji polskich przedsiębiorstw. Dzięki funduszom europejskim możliwe jest finansowanie szeregu projektów inwestycyjnych, które znacząco przyczyniają się do innowacyjności i wzrostu efektywności operacyjnej firm. Możesz uzyskać dofinansowanie na takie przedsięwzięcia, jak rozbudowa istniejących hal produkcyjnych, zakup nowoczesnych maszyn i linii technologicznych, czy też inwestycje w nieruchomości i budynki. Te środki umożliwią wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Jakie inwestycje mogą być objęte dofinansowaniem?

 • rozbudowa lub budowa nowych hal produkcyjnych,
 • nabycie środków trwałych takich jak maszyny, urządzenia i inne aktywa,
 • zakup nieruchomości i budynków w celach operacyjnych,
 • finansowanie prac budowlanych i zakupu materiałów,
 • najem, dzierżawa lub leasing nieruchomości, gruntów i innych aktywów,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym patentów, licencji, know-how,
 • leasing operacyjny i finansowy,
 • inicjatywy promocyjne i marketingowe,
 • pokrycie kosztów ogólnych związanych z realizacją projektu.

Wysokość dofinansowania może wynosić nawet do 70% całkowitych kosztów projektu, zależnie od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa,

 

DOFINANSOWANIA W SEKTORZE BADAWCZO – ROZWOJOWYM

Inwestycje w badania i rozwój są niezbędne do wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych. Europejskie fundusze wspierają nie tylko prace badawcze i rozwojowe prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorców, ale także te realizowane we współpracy z jednostkami naukowymi. Dzięki temu masz szansę otrzymać dofinansowanie na:

 • przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych,
 • tworzenie prototypów, testowanie i walidację produktów,
 • pierwsze wdrożenie innowacji na skalę przemysłową,
 • działania związane z ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją badań,
 • zakup aparatury badawczej i tworzenie infrastruktury B+R.

Dzięki wsparciu unijnemu możesz znacząco obniżyć ryzyko związane z nowymi inwestycjami, dzieląc koszty z instytucją finansującą. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą, by skutecznie wykorzystać dostępne środki na rozwój i modernizację Twojego przedsiębiorstwa.

Możliwości uzyskania dotacji obejmują:

 • budowę, rozbudowę lub remont obiektów produkcyjnych, w tym modernizację istniejących pomieszczeń,
 • nabycie maszyn i urządzeń służących do przetwarzania, magazynowania, a także przygotowania produktów do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości i budynków, które są niezbędne do rozwijania działalności,
 • inwestycje w aparaturę pomiarową i kontrolną,
 • zakup oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych,
 • wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz innych standardów poprawiających efektywność operacyjną,
 • zakup urządzeń, które przyczyniają się do lepszej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Działania badawczo-rozwojowe (B+R):

 • umożliwiamy finansowanie działań takich jak badania przemysłowe, rozwój nowych produktów, tworzenie prototypów, czy pierwsze wdrożenia przemysłowe,
 • inwestycje w infrastrukturę B+R, w tym zakup aparatury badawczej i utworzenie centrów badawczo-rozwojowych,
 • wsparcie na komercjalizację wyników badań i ochronę własności intelektualnej,
 • w zależności od wielkości firmy i charakteru projektu, możliwe jest uzyskanie dofinansowania do nawet 90% kosztów kwalifikowanych.

 

DOFINANSOWANIA SEKTORA ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO

Jeśli prowadzisz działalność w branży przetwórczej rolnictwa i spożywczego i szukasz możliwości rozbudowy oraz modernizacji swojego biznesu, zapoznaj się z dostępnymi opcjami finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Ten program oferuje bezzwrotne dotacje w obszarze „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, które są przeznaczone na różnorodne inwestycje związane z przetwórstwem i dystrybucją produktów rolnych, takich jak:

 • mleko oraz mięso (poza ubojem na dużą skalę);
 • owoce i warzywa;
 • zboża;
 • ziemniaki, jaja, miód, len i konopie;
 • rośliny oleiste i białkowe;
 • zamrażanie usługowe i przechowywanie produktów rolnych;
 • przetwarzanie roślin na produkty energetyczne.

Możliwości uzyskania dotacji obejmują:

 • budowę nowych obiektów, przebudowę lub remont istniejących struktur, z myślą o ich modernizacji;
 • zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń służących do przetwarzania, magazynowania, czy też przygotowania produktów do sprzedaży;
 • inwestycje w aparaturę pomiarową i kontrolną, która wspiera utrzymanie wysokich standardów jakościowych;
 • zakup oprogramowania, które usprawnia zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrolę procesów produkcyjnych lub logistykę magazynowania;
 • implementację systemów zarządzania jakością, które podnoszą wartość oferowanych produktów;
 • zakup urządzeń, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Skorzystaj z tych możliwości dofinansowania, aby zwiększyć konkurencyjność i efektywność swojej działalności rolniczej i spożywczej. Dotacje te oferują szansę na rozwojowe przeskoki technologiczne i operacyjne, minimalizując jednocześnie obciążenie finansowe inwestycji. Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie aplikacyjnym lub masz pytania dotyczące kwalifikacji do programu, nasza firma oferuje kompleksowe doradztwo i pomoc w uzyskaniu bezzrotnych dotacji.