Współpraca - GreenBroker

FORMULARZ - WSPÓŁPRACA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BENEFICJENTA / KLIENTA / JST

ZAINTERESOWANEGO USŁUGAMI ENERGETYCZNYMI
ORAZ BUDOWĄ BEZEMISYJNEJ SIŁOWNI ENERGETYCZNEJ (BSE)

MINIMALNA WIELKOŚĆ

REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Budowa Siłowni Energetycznej
Minimalna wielkość - 1MW

Kontrakt Sprzedaży Energii
Minimalna ilość - 2GWh/rok