• Home
 • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

W obliczu rosnących cen energii i coraz bardziej rygorystycznych wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska, nasza firma oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań, które nie tylko przyczyniają się do redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, ale także generują oszczędności kosztów operacyjnych.

Nasza oferta obejmuje:

 • Audyt Energetyczny: Nasz zespół ekspertów przeprowadzi szczegółowy audyt energetyczny Państwa przedsiębiorstwa, identyfikując kluczowe obszary, w których można osiągnąć oszczędności energii. Jest to fundament do opracowania skutecznych strategii poprawy efektywności energetycznej.
 • Modernizacja Izolacji Termicznej: Doradzamy w zakresie poprawy izolacji termicznej budynków, okien i drzwi, co jest kluczowe dla utrzymania ciepła zimą i utrzymania chłodu latem, ograniczając tym samym potrzebę dodatkowego ogrzewania i klimatyzacji.
 • Implementacja Energii Odnawialnej: Wspieramy w wyborze i wdrożeniu systemów wykorzystujących źródła energii odnawialnej, takie jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, w celu zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.
 • Efektywność Oświetleniowa: Proponujemy rozwiązania w zakresie energooszczędnego oświetlenia, w tym zastosowanie technologii LED oraz systemów inteligentnego zarządzania oświetleniem, znacznie redukujących zużycie energii.
 • Optymalizacja Procesów Przemysłowych: Analizujemy i udoskonalamy procesy produkcyjne, wprowadzając technologie i metody pracy zwiększające efektywność energetyczną.
 • Rozwiązania dla Transportu Niskoemisyjnego: Promujemy ekologiczne opcje transportu, które pomagają zmniejszyć emisję spalin i zużycie paliw kopalnych.
 • Energooszczędne Urządzenia: Doradzamy w zakresie wyboru i stosowania energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego i przemysłowego, co przekłada się na niższe rachunki za energię.
 • Systemy Zarządzania Energią: Implementujemy zaawansowane systemy monitorowania i zarządzania energią, umożliwiające optymalizację zużycia i wykrywanie obszarów marnotrawstwa.
 • Usprawnienie Systemów Ogrzewania i Chłodzenia: Oferujemy rozwiązania dotyczące efektywnego ogrzewania i chłodzenia, minimalizujące straty energii.
 • Programy Edukacyjne i Świadomość Energetyczna: Organizujemy szkolenia dla pracowników i interesariuszy, mające na celu podniesienie świadomości na temat efektywności energetycznej i praktycznych sposobów oszczędzania energii.

Naszym celem jest wspieranie Państwa przedsiębiorstwa w osiągnięciu wyższej efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z obecnymi i przyszłymi wymogami prawnymi. Zapraszamy do współpracy i rozpoczęcia procesu transformacji energetycznej z naszą pomocą.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Poprawa efektywności energetycznej to ograniczenie kosztów energii poprzez zmniejszenie jej zużycia, rozumiane jako stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Poprawa efektywności energetycznej ma na celu zredukowanie zużycia energii w przedsiębiorstwach, co jest zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o poprawie efektywności energetycznej. Realizacja tego celu odbywa się przez implementację działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Obejmuje to wszelkie zmiany lub udoskonalenia wprowadzone w obiektach, urządzeniach technicznych lub instalacjach, które prowadzą do maksymalizacji oszczędności energii pierwotnej.

Racjonalne wykorzystywanie energii oraz prowadzenie działań zmniejszających poziom jej zużycia sprawiają, że przedsiębiorstwo może działać wydajniej, oszczędniej i może stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Wachlarz możliwości w zakresie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. W wielu przypadkach działania nie wymagają stosowania zaawansowanych technologii, lecz związane są z typowymi operacjami optymalizacyjnymi w zakresie procesów i infrastruktury energetycznej przy małych lub średnich nakładach inwestycyjnych.

Do takich działań można zaliczyć:

 • procesy produkcji towarów – bardziej efektywne użycie sprężonego powietrza, kondensatorów, przełączników i zaworów, użycie automatycznych i zintegrowanych systemów, aktywnych trybów oczekiwania,
 • silniki i napędy – większe zastosowanie elektronicznych urządzeń kontrolnych, napędy bezstopniowe, zintegrowane programowanie użytkowe, zmiana częstotliwości, silniki elektryczne o dużej efektywności,
 • wentylatory, napędy bezstopniowe i wentylacja – nowe urządzenia/systemy zwiększające oszczędzanie energii, wykorzystanie naturalnej wentylacji,
 • zarządzanie aktywnym reagowaniem na popyt – zarządzanie obciążeniem, systemy do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci,
 • wysoko efektywna kogeneracja – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej,
 • ogrzewanie i chłodzenie – pompy cieplne, nowe efektywne kotły,
 • izolacja i wentylacja – izolacja ścian i dachów (niski współczynnik przenikania ciepła), podwójne lub potrójne szyby w oknach, pasywne ogrzewanie i chłodzenie, efektywność energetyczna i termomodernizacja budynku
 • ciepła woda – instalacja nowych urządzeń, ich bezpośrednie i efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu przestrzeni,
 • oświetlenie – modernizacja oświetlenia, nowe wydajne żarówki i oporniki, systemy cyfrowych układów kontroli, używanie detektorów ruchu w budynkach handlowych,
 • gotowanie i chłodnictwo – nowe, wydajne urządzenia, systemy odzysku ciepła,
 • pozostały sprzęt i urządzenia – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej, nowe wydajne urządzenia, sterowniki czasowe dla optymalnego zużycia energii, instalacja kondensatorów w celu redukcji mocy biernej, transformatory o niewielkich stratach,
 • produkcja energii z odnawialnych źródeł i zmniejszenie ilości energii nabywanej – kolektory słoneczne i krajowe źródła termalne do uzyskania ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną.