Poprawa Efektywności OZE

  • Home
  • Poprawa Efektywności OZE

MINIMALNA WIELKOŚĆ

REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Budowa Siłowni Energetycznej
Minimalna wielkość - 1MW

Kontrakt Sprzedaży Energii
Minimalna ilość - 2GWh/rok