• Home
  • BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA – BSE

BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA – BSE

Jesteśmy pierwszą i jak dotąd jedyną w Polsce Grupą – „przedsiębiorstwem usług energetycznych”, która świadczy kompleksowe usługi energetyczne, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku, w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz „dostawcą usług energetycznych”, o których mowa w Dyrektywie 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 roku, w sprawie efektywności energetycznej. W zakresie tych działań oferujemy kompleksową budowę, finansowanie i utrzymanie Autonomicznego Systemu Zasilania, realizowanego za pomocą tzw. „Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej” (BSE) pracującej przez 8760 godzin rocznie i generującej absolutnie czystą energię pozyskiwaną ze środowiska.

Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię wiatru, biomasy (np. gazu wysypiskowego i biogazu), wodną, słoneczną (termiczną i fotowoltaiczną), energię geotermalną i pływów morskich. Te źródła odnawialne mają służyć jako alternatywa dla paliw kopalnych (ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego) i paliwa jądrowego (uranu). Duży wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma ich koncentracja. Choć najobfitszym źródłem energii jest energia słoneczna, jest ona też najbardziej rozproszona. Energia wiatru może być bardziej skoncentrowana: pojedyncza turbina wiatrowa może mieć moc od kilku do kilkunastu megawatów. Elektrownie wodne w Polsce, wykorzystujące wodę spływającą z dużego obszaru, mogą wytwarzać moc rzędu megawatów, największa w Polsce elektrownia pompowo szczytowa wytwarza 716 MW.

Dzięki nowemu zastosowaniu praw fizyki, wykorzystaniu wielu bardzo unikalnych innowacji oraz połączeniu kilku unikalnych technologii udało nam się stworzyć innowacyjne oraz jak dotąd jedyne, stabilne, bezemisyjne i w pełni dostępne, ekologiczne źródło energii, które z powodzeniem może konkurować ze znanymi elektrowniami OZE (słońce, wiatr, woda) oraz konwencjonalnymi elektrowniami opartymi na spalaniu paliw kopalnych (węgiel, gaz, ropa, uran).

BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA – BSE jest kilka razy bardziej efektywna od innych znanych na rynku rozwiązań służących wytwarzaniu energii. Przykładowy moduł SIŁOWNI BEZEMISYJNEJ posiada nominalną moc 5 MW (produktywność: 8760h x 5 MW = 43800 MWh/rok) i składa się z 10 generatorów o mocy ciągłej 5 MW, działających stabilnie 24h/dobę. Wykorzystanie terenu dla siłowni 5 MW jest bardzo małe i wynosi ok 2500 m2. Siłownię Bezemisyjną możemy budować o dowolnej mocy w przedziale 1 – 50 MW, przez połączenie wielu mniejszych modułów.

BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA 5 MW oraz PV – Elektrownia Fotowoltaiczna 45 MW są to instalacje o podobnej rocznej produkcji energii i posiadają parametry projektowe: BSE – produktywność 1 MW = 8760 MWh/rok, PV – produktywność 1 MW = 1100 MWh/rok; powierzchnia inwestycji/działki dla BSE – 0,25 ha dla PV – 35 ha; stabilność wytwarzania energii dla BSE – stabilne 24h/dobę dla PV – niestabilne/działa tylko w słoneczne dni; czas uzyskania PnB dla BSE – 0,5 roku dla PV – min. 1,5 roku; wytwarzana energia przez BSE i PV jest energią ekologiczną.

Pozostałe argumenty korzystne dla projektu BSE:

  • Bezemisyjna Siłownia Energetyczna stoi przy zakładzie/odbiorcy energii – brak kosztów przesyłu i opłat mocowych;
  • koszty energii dla Klienta końcowego są o 30-50% (zależne od warunków współpracy) niższe od obecnych cen rynkowych.
  • dodatkowo BSE posiada pełne finansowanie inwestycji bez zaangażowania kapitałowego Klienta końcowego.
  • podatek gruntowy kilkadziesiąt razy mniejszy z powodu powierzchni inwestycji;

Na nasz własny koszt, podejmiemy się budowy Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej oraz zrealizujemy modernizację istniejących instalacji technicznych w Państwa zakładzie, dostosowując je do wykorzystania nowych, ekologicznych źródeł energii. Korzyścią dla Państwa przedsiębiorstwa jest otrzymanie czynszu za dzierżawę terenu pod inwestycję oraz możliwość zakupu energii na preferencyjnych warunkach, z cenami niższymi o 30 – 50% od standardowych cen rynkowych, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych. Dodatkowym atutem jest dostęp do energii w pełni ekologicznej i bezemisyjnej.